กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้มอบหมายให้ นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาด ณ สนามหญ้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในกรณีนี้มีจิตอาสาของ กรมฯ จากกองการเจ้าหน้าที่ และกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย